Bestuur en contact

Stadhuis - 5Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

B. Belonje, voorzitter
F.C. de Bode, penningmeester
W.J. den Ouden, secretaris
E.J. Jansen – Binee, ledenadministratie
J.G. van der Horst, redacteur Gouda Post
A. Zaadhof, rondzending

Voor vragen over de vereniging kunt u contact opnemen met de voorzitter,
telefonisch via Gouda (0182) en abonneenummer 528770 of
schriftelijk via het contactformulier.