Gouda Post

De Vereniging van Postzegelverzamelaars “Gouda” geeft elke twee maanden het verenigingsblad “Gouda Post” uit. In dit blad schrijven leden over hun hobby. Deze uitgave wordt in zwart-wit gedrukt en aan de leden over de post toegezonden. De afbeeldingen van postwaardestukken verliezen daardoor een belangrijke eigenschap.
Om aan dit bezwaar tegemoet te komen wordt de Gouda Post gedurende een jaar in kleur op deze website geplaatst, zodat de afbeeldingen goed kunnen worden bekeken. Om persoonlijke gegevens van de bestuursleden te beschermen, worden deze gegevens niet op de site getoond. Hierdoor is ook de inhoudsopgave niet altijd beschikbaar.

Gouda Post

September 2018
In de Gouda Post van september is in de veilinglijsten een storende fout terecht gekomen. Bij de catalogusnummers van september staat NL (Nederland), waar het NI (Nederlands Indiƫ) moet zijn. Hetzelfde is het geval voor een deel van de kavels voor oktober. De goede lijst voor september vindt u hier.
Mei 2018
Maart 2018
Januari 2018 (de errata zijn doorgevoerd)
November 2017