Ik heb een postzegelverzameling (geërfd) en wil advies over de waarde en verkoop.

De Vereniging van Postzegelverzamelaars “Gouda” heeft een commissie die over deze zaken kan adviseren. Voor leden van de Vereniging en hun erfgenamen is dit advies gratis (afgezien van eventuele reiskosten); van niet-leden wordt een vergoeding gevraagd.

In het Reglement LIquidatie Verzamelingen wordt de procedure beschreven. Op het ogenblik ontbreekt de capaciteit om deze dienst aan niet-leden aan te bieden.

Indien u van deze dienst gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met het secretariaat.