80 jarig Jubileum

 

De jubileumbijeenkomst werd door ruim honderd mensen bezocht.
Bij binnenkomst stond de campagne klaar.  2015_10_10 (12)

Ereleden van de vereniging en vertegenwoordigers van de gemeente, de KNBF en zusterverenigingen uit de regio waren gekomen om het bestuur en de leden te feliciteren met het jubileum.

2015_10_10 (33)De voorzitter heette de aanwezigen welkom, waarna de wethouder, mw D. Bergman, memoreerde dat deze vereniging tot de oudste van Gouda2015_10_10 (27) gerekend kan worden.
Verzamelen zit volgens haar bij veel mensen in het bloed.
Zij was blij het Jubileum-nummer van Gouda Post te mogen ontvangen, omdat het laat zien, dat Gouda op cultureel terrein veel heeft te bieden.

De aanwezigen hadden een zeer geslaagde avond zoals uit onderstaande foto’s blijkt. (De foto’s zijn gemaakt door Lenie Belonje)

2015_10_10 (45)

2015_10_10 (64)2015_10_10 (48)2015_10_10 (70)