Agenda

Op deze pagina staan de activiteiten van de Vereniging van Postzegelverzamelaars “Gouda”. Ook zijn beurzen georganiseerd door andere verenigingen in Bodegraven, Boskoop en Gouda opgenomen.

 • vr
  20
  okt
  2017
  zo
  22
  okt
  2017
  10:00 - 17:00Americahal, Laan van Erica 50 7321 BX Apeldoorn

  Voor elke postzegelverzamelaar wat wils
  De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars organiseert i.s.m. de gezamenlijke Stuurgroep Evenementen (GSE), een samenwerkingsverband van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF), de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) en PostNL, dit jaar voor de negentiende maal de nationale Postzegelshow POSTEX 2017.

  Een groots filatelistisch evenement voor de verzamelaar en het hele gezin. Met een actief kijk-doe- programma met onder andere:
  Jeugdfilatelie, handelarenstands, PosNL, Dag van de Postzegel, promotiestands van gespecialiseerde filatelisten verenigingen, tentoonstelling, postzegelbergen, gratis taxaties van verzamelingen en losse postzegels en nog veel meer.

  Ook voor niet-filatelisten is ruime aandacht zoals een tentoonstelling van Creatief met / door postzegels.

  Openingstijd op zondag: 11:00 - 16:00 uur.

  Voor meer informatie bezoekt u de site van de Postex.

 • ma
  18
  dec
  2017
  19:00Oostpoort, Aderpolderweg, Gouda

  20:00 u Ledenvergadering

  Tijdens deze bijeenkomst zal een zogeheten "Wilde veiling" worden gehouden. Tot uiterlijk 19:30 uur kunnen leden kavels inbrengen die dezelfde avond zullen worden geveild.