Alle berichten van VvP-Gouda

Nieuws en Nieuwtjes

Overlijden

Op 10 april is de heer Kastelein overleden op de gezegende leeftijd van 91 jaar. Leden die onze verenigingsavonden bezoeken kennen hem als een vaste gast, die met zijn grote verzameling albums en brieven de andere bezoekers kon helpen met uitbreiden van hun verzameling. Ondanks problemen met zijn gezondheid bleef hij steeds weer komen, waarbij leden hem hielpen met sjouwen van zijn spullen. Zodra verenigingsavonden weer kunnen worden georganiseerd zullen we de heer Kastelein gedenken.
Wij wensen zijn echtgenote en verdere familie heel veel sterkte.

Ledenbijeenkomsten

Nadat de ledenbijeenkomsten van maart en april 2020 al waren vervallen, heeft het bestuur nu ook besloten de ledenbijeenkomst van mei niet te laten doorgaan.
De eerstvolgende ledenbijeenkomst zal nu gehouden worden 28 september mits de situatie rond Covid-19 dat rechtvaardigt.

Veilingen

De veilingen van maart en april (zowel tijdens de ledenbijeenkomsten als de site) worden verplaatst naar de ledenbijeenkomsten van september & oktober en aansluitend twee weken via de zesite.