Archieven

Ledenbijeenkomst

De avond begint met informeel contact. Rond 20:00 u begint de  formele ledenbijeenkomst, waarin een veiling wordt gehouden.
Deze keer wordt een zogeheten “wilde veiling” gehouden. Leden brengen materiaal dat ze kwijt willen naar de vergadering en verkopen die aan andere leden.

Ledenbijeenkomst

De avond begint met informeel contact. Rond 20:00 u begint de  formele ledenbijeenkomst, waarin een veiling wordt gehouden.

Hierna houdt Rien de Jong een power-pointpresentatie met als titel: ‘Verdwenen’ Industrie van Gouda. Rien laat zien, welke industrieën er in Gouda ontstonden vanaf de 17de eeuw tot aan de 20ste eeuw.
Aan de hand van poststukken, al dan niet met postzegels en frankeermachinestempels, wordt deze geschiedenis verteld. Van pijpenmakerijen en pottenbakkerijen tot de Garenspinnerij en de Kaarsenfabriek. Ook stroopwafels en kaas komen aan bod.
Een verrassend kijkje in een paar eeuwen Goudse geschiedenis.

Ledenbijeenkomst

De avond begint met informeel contact. Rond 20:00 u begint de  formele ledenbijeenkomst, waarin een veiling wordt gehouden.

Deze avond wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.

Ledenbijeenkomst

De avond begint met informeel contact. Rond 20:00 u begint de  formele ledenbijeenkomst, waarin een veiling wordt gehouden.

Tijdens deze bijeenkomst houdt Rien de Jong een power-pointpresentatie met als titel: Postoorlog tussen DDR en de BRD ten tijde van de Koude Oorlog (periode 1945 – 1985).

Getoond en uiteengezet wordt, hoe met name de postdiensten van de DDR met behulp van afstempelingen op de enveloppen reclame maakten voor het socialisme en waarom ze bepaalde postzegels op brieven, verzonden vanuit West-Duitsland, niet accepteerden of zelfs een andere kleur gaven. Maar  de postdiensten van de BRD hadden natuurlijk een passend antwoord hier op. Al met al een interessant en kleurrijk verhaal.

Bent u al jaren lid van de vereniging, maar heeft u nog nooit een ledenbijeenkomst bezocht, kom nu dan eens naar deze avond en vergeet niet uw ruilboeken mee te nemen.

Bent u geen lid maar verzamelt u postzegels, of wilt u er (weer) mee beginnen, dan bent u ook van harte welkom, om vrijblijvend deel te nemen aan een ledenbijeenkomst.

Ledenbijeenkomst

De avond begint met informeel contact. Rond 20:00 u begint de  formele ledenbijeenkomst, waarin een veiling wordt gehouden.
Deze keer wordt een zogeheten “wilde veiling” gehouden. Leden brengen materiaal dat ze kwijt willen naar de vergadering en verkopen die aan andere leden.

Ledenbijeenkomst

De avond begint met informeel contact. Rond 20:00 u begint de  formele ledenbijeenkomst, waarin een veiling wordt gehouden.

Ledenbijeenkomst

De avond begint met informeel contact. Rond 20:00 u begint de  formele ledenbijeenkomst, waarin een veiling wordt gehouden.

Ledenbijeenkomst

De avond begint met informeel contact. Rond 20:00 u begint de  formele ledenbijeenkomst, waarin een veiling wordt gehouden.

Brugt Kazemier zal een presentatie houden.

Mobilisatie en portvrijdom, 1939- 1940
Omdat Nederland niet direct betrokken was geweest bij gevechtshandelingen in zowel de Franse-Duitse oorlog (1870-1871) als de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) werd ook in de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog algemeen verwacht (gehoopt?) dat Nederland neutraal zou kunnen blijven. Dit bleek ijdele hoop. Op 28 augustus 1939 werd een algemene mobilisatie afgekondigd en werden ongeveer 280 duizend militairen opgeroepen.
De mobilisatie heeft ook postaal zijn sporen achter gelaten. Zo werd, net als bij de mobilisatie 1914-1918, vrijdom van port verleend voor de verzending door en aan in werkelijke dienst zijnde vrijwillig dienenden en dienstplichtigen, beneden de rang van tweeden luitenant (luitenant ter zee der 3e klas) en de met hen in rang gelijk gestelden.[2] Deze portvrijdom duurde tot eind juli 1940. Rond 10 september werd de portvrijdom hersteld voor post aan en van militairen onder de rang van officier die gewond of ziek in een ziekenhuis verbleven.

Ledenbijeenkomst

De avond begint met informeel contact. Rond 20:00 u begint de  formele ledenbijeenkomst, met een filatelistische quiz met als thema: Kennis en macht.

Er is geen veiling.

Ledenbijeenkomst

De avond begint met informeel contact. Rond 20:00 u begint de  formele ledenbijeenkomst, waarin een veiling wordt gehouden.

Als bijzonderheid is er een gewone veiling met vooraf ingebrachte kavels; er is ook een wilde veiling, waarvoor de leden tussen 19 en 19:30 materialen kunnen aanleveren.