Archieven

Ledenbijeenkomst

De avond begint met informeel contact. Rond 20:00 u begint de  formele ledenbijeenkomst.

Ledenbijeenkomst

De avond begint met informeel contact. Rond 20:00 u begint de  formele ledenbijeenkomst.

Ledenbijeenkomst

De avond begint met informeel contact. Rond 20:00 u begint de  Algemene Ledenvergadering.

Voor de agenda en achterliggende stukken zie de Gouda Posts van maart en juli 2021

 

Ledenbijeenkomst

De avond begint met informeel contact. Rond 20:00 u begint de Ledenvergadering.

Naast de gebruikelijke veiling is er een presentatie van de heer B. Kazemier:
De heer Kazemier wil een deel van zijn verzameling laten zijn tijdens deze bijeenkomst van de “postzegelverzamelaarsclub” Gouda. Het thema is Briefkaarten+. Daarmee bedoel hij briefkaarten die niet alleen interessant zijn vanwege de kaart zelf, maar vooral ook door wat er op of aan de kaart te zien is. De afgelopen week heb ik een selectie gemaakt uit mijn verzameling en 24 albumbladen gemaakt, beperkt tot alleen enkele briefkaarten (dus geen vraag- en antwoordkaarten, verhuiskaarten enz.). Ook de zeldzaamheid heeft geen rol gespeeld al worden uiteraard wel een aantal wat zeldzamere stukken gepresenteerd. geworden is.

 

Ledenbijeenkomst is afgelast in verband met corona-virus

De avond begint met informeel contact. Rond 20:00 u begint de Ledenvergadering.

Naast de gebruikelijke veiling is er een presentatie van de heer B. Kazemier:
De heer Kazemier wil een deel van zijn verzameling laten zijn tijdens deze bijeenkomst van de “postzegelverzamelaarsclub” Gouda. Het thema is Briefkaarten+. Daarmee bedoel hij briefkaarten die niet alleen interessant zijn vanwege de kaart zelf, maar vooral ook door wat er op of aan de kaart te zien is. De afgelopen week heb ik een selectie gemaakt uit mijn verzameling en 24 albumbladen gemaakt, beperkt tot alleen enkele briefkaarten (dus geen vraag- en antwoordkaarten, verhuiskaarten enz.). Ook de zeldzaamheid heeft geen rol gespeeld al worden uiteraard wel een aantal wat zeldzamere stukken gepresenteerd. geworden is.

 

Ledenbijeenkomst

20:00 u Ledenvergadering

De laatste ledenbijeenkomst van het jaar

Zoals gebruikelijke zal tijdens deze laatste ledenbijeenkomst van het jaar een wilde veiling worden gehouden. Leden van de vereniging kunnen tot 19:30 uur kavels inleveren, die nog dezelfde avond zullen worden geveild.

 

Ledenbijeenkomst

Zoals gebruikelijk is de zaal vanaf 19:00 uur beschikbaar. Leden kunnen onderling ruilen en nieuws uitwisselen.

Om 20:00 u start de ledenvergadering met daarin een veiling.

Na het succes van eerdere keren zal in deze bijeenkomst een filatelistische quiz worden gehouden, samengesteld door de heer C. van der Horst.