Ledenbijeenkomst

De avond begint met informeel contact. Rond 20:00 u begint de  formele ledenbijeenkomst, waarin een veiling wordt gehouden.

Tijdens deze bijeenkomst houdt Rien de Jong een power-pointpresentatie met als titel: Postoorlog tussen DDR en de BRD ten tijde van de Koude Oorlog (periode 1945 – 1985).

Getoond en uiteengezet wordt, hoe met name de postdiensten van de DDR met behulp van afstempelingen op de enveloppen reclame maakten voor het socialisme en waarom ze bepaalde postzegels op brieven, verzonden vanuit West-Duitsland, niet accepteerden of zelfs een andere kleur gaven. Maar  de postdiensten van de BRD hadden natuurlijk een passend antwoord hier op. Al met al een interessant en kleurrijk verhaal.

Bent u al jaren lid van de vereniging, maar heeft u nog nooit een ledenbijeenkomst bezocht, kom nu dan eens naar deze avond en vergeet niet uw ruilboeken mee te nemen.

Bent u geen lid maar verzamelt u postzegels, of wilt u er (weer) mee beginnen, dan bent u ook van harte welkom, om vrijblijvend deel te nemen aan een ledenbijeenkomst.