Ledenbijeenkomst

Zoals gebruikelijk is de zaal vanaf 19:00 uur beschikbaar. Leden kunnen onderling ruilen en nieuws uitwisselen.

Om 20:00 u start de ledenvergadering met daarin een veiling.

Na het succes van eerdere keren zal in deze bijeenkomst een filatelistische quiz worden gehouden, samengesteld door de heer C. van der Horst.