Ledenbijeenkomst

20:00 u Ledenvergadering

De laatste ledenbijeenkomst van het jaar

Zoals gebruikelijke zal tijdens deze laatste ledenbijeenkomst van het jaar een wilde veiling worden gehouden. Leden van de vereniging kunnen tot 19:30 uur kavels inleveren, die nog dezelfde avond zullen worden geveild.