Ledenbijeenkomst

De avond begint met informeel contact. Rond 20:00 u begint deĀ  formele ledenbijeenkomst, waarin een veiling wordt gehouden.

De geplande lezing van Jan de Zwijger over Marlene Dietrich in de filatelie zal in verband met ziekte van Jan niet doorgaan.