Inschrijfformulier

Heer of mevrouw (verplicht)

Uw naam (verplicht)

Straat en huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Geboortedatum

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer

Per wanneer wilt u lid worden? (verplicht)

Wilt u deelnemen aan het rondzendverkeer?

Wat is uw verzamelgebied / motief verzameling?

Maak de volgende opgave af:  82 + = 90

Na het invullen en verzenden van dit formulier zal het bestuur bij het Bondsbureau informatie over u inwinnen; indien er geen bezwaren zijn zal de ledenvergadering beslissen of het lidmaatschap kan worden geaccepteerd