Inschrijfformulier

  Heer of mevrouw (verplicht)

  Uw naam (verplicht)

  Straat en huisnummer (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Geboortedatum

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer

  Per wanneer wilt u lid worden? (verplicht)

  Wilt u deelnemen aan het rondzendverkeer?

  Wat is uw verzamelgebied / motief verzameling?

  Maak de volgende opgave af:  2 + 2 =

  Na het invullen en verzenden van dit formulier zal het bestuur bij het Bondsbureau informatie over u inwinnen; indien er geen bezwaren zijn zal de ledenvergadering beslissen of het lidmaatschap kan worden geaccepteerd