Personen en filatelie van Gouda

 Bekende Gouwenaars

Van de bekende Gouwenaars zijn er enkele die nationale en soms zelfs internationale bekendheid hebben gekregen.

WH 2 - 01Erasmus

Erasmus  werd als Geert Geerts geboren. De naam Erasmus dankt hij aan de in de 15e eeuw populaire heilige Erasmus van Formiae. Zijn geboorteplaats is Rotterdam alhoewel er geen vermelding van zijn doop in doopregisters is aangetroffen. Op een bekend houten borstbeeld staat Goudæ conceptus, Roterodami natus (Latijn: in Gouda verwekt; in Rotterdam geboren). Volgens een notitie van historicus Renier Snooy (1478-1537), zou Erasmus in Gouda zijn geboren.
Erasmus zelf schreef echter (in het Latijn): ‘Ik ben geboren in Rotterdam. Mijn moeder was de dochter van een medicijnmeester uit Zevenbergen, mijn vader had heimelijk met haar een verhouding, in de hoop haar te trouwen. Hij was van tien broers op één na de jongste en men besloot dat een van hen, mijn vader, aan God gewijd zou worden.’
Erasmus was dus een onwettig kind; in die tijd sprak men van een defectus natalis (geboortedefect). Zijn vader was een priester in Gouda en zijn moeder diens huishoudster. De moeder van Erasmus, Margaretha, die als familienaam Rogerius (Rutgers) zou hebben gehad, was een dochter van een chirurgijn uit Zevenbergen. Haar zwangerschap heeft zij waarschijnlijk in Rotterdam doorgebracht om het ‘ongelukje’ te verbergen.
Erasmus heeft drie jaar in Rotterdam gewoond en is toen vertrokken naar Gouda. Hij bezocht daar ook de Latijnse school. Zijn leven lang heeft hij het idee over zijn onwettige geboorte moeten torsen en de gevolgen moeten dragen van de ‘geestelijke’ status waarin hij door zijn opvoeding was terechtgekomen. Pas rond zijn vijftigste (1517) werd Erasmus dankzij pauselijke dispensatie van de ernstige maatschappelijke gevolgen van zijn onwettige geboorte verlost. Hij heeft nogal met zijn levensverhaal gehaspeld, waarbij hij in zijn brieven aan de paus gebruik heeft gemaakt van een achternaam die wellicht van zijn moederszijde stamt. Al doende heeft hij zijn jeugdjaren gemystificeerd en zijn geboortejaar met onzekerheden omhuld. In Gouda staat een borstbeeld van Erasmus.

Coornhert
WH 2 - 02

Erasmus’ geestverwant Dirck Volkertsz. Coornhert  werd weliswaar geboren in Amsterdam, maar vond op het einde van zijn leven in het liberale en vrijzinnige Gouda een toevluchtsoord en stierf er in 1590.

Houtman

Enkele jaren later in 1595, zouden de Goudse broers Cornelis en Frederik de Houtman als eerste Nederlanders naar Indië varen. Deze reis wordt op een postzegel herdacht. WH 2 - 03

Historisch intermezzo
Goverwelle

Gouda is een woonwijk aan de oostkant van Gouda.WH 2 - 04

De wijk is in de jaren tachtig en negentig gebouwd. De naam Goverwelle is een afleiding van Goejanverwelle.
Het buurtschap Goejanverwelle ligt iets voorbij Gouda, richting Oudewater, en is bekend van de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van stadhouder Willem V, op 28 juni 1787 . Dit gebeurde op het hoogtepunt van de strijd tussen de Patriotten en Orangisten.
WH 2 - 05

Wilhelmina van Pruisen was op die dag op weg naar Den Haag om de Staten van Holland te bewegen haar verdreven echtgenoot naar Den Haag terug te laten keren. Om dit te voorkomen hielden Patriotten uit Gouda haar tegen bij de Goejanverwellesluis.

Stedenbanden

WH 2 - 06

Gouda heeft drie partnersteden  in het buitenland. De oudste band heeft Gouda met de Noorse stad Kongsberg, sinds 1956. Een jaar later werd ook met de Klingenstadt Solingen in Duitsland een officiële vriendschapsband gesloten. WH 2 - 07

Het Engelse Gloucester werd in 1972 de derde zusterstad van Gouda. De jumelages met deze steden zijn op verschillende plaatsen in de stad terug te vinden. Zo heeft de stad een Solingenstraat, een Gloucesterstraat en een Kongsbergstraat.
De kerstboom op de Markt wordt sinds 1956 jaarlijks geschonken door zustergemeente Kongsberg.

Filatelistig

In de filatelie bestaan de “Gouda-zegels” . De Gouda-zegels zijn drie postzegels  (NVPH-nummer 774-776)   welke werden gedrukt op fluorescerend papier ten behoeve van een proef met een stempelmachine in Gouda.

WH 2 - 08
De postzegels werden op 27 augustus 1962 uitgegeven, uitsluitend in Gouda.  Dat gaf daar toen een hele drukte, want veel filatelisten wilde deze aanschaffen op de eerste dag van uitgifte.
Wat leuk is om hierbij te vermelden is dat de eerste 2 zegels (van 4 en 8 ct) zijn ontworpen door Jan van Krimpen.  Deze Jan van Krimpen werd op 12 januari 1892 in Gouda geboren. Hij was vooral bekend als Nederlandse ontwerper van drukletters.

Tot slot

Ook in Gouda is er een afdeling van de Vrijmetselarij,  daterend uit 1802.

WH 2 - 09

Jaarlijks wordt er in Gouda een internationale Brievenbeurs gehouden in De Mammoet. Zelfs de Belgische Posterijen maken daar reclame voor.
WH 2 - 10

In Gouda worden er ook wel een postzegeltentoonstellingen georganiseerd.
WH 2 - 11

En wie heeft er nog nooit Gouda’s Glorie op zijn brood gesmeerd?

WH 2 - 12