Nieuws en nieuwtjes

Ledenbijeenkomsten

Ingaande september zullen de ledenbijeenkomsten weer doorgang vinden. We gaan ervan uit dat de leden de dan geldende veiligheidsmaatregelen (zoals 1,5 meter afstand en mondkapje) in acht zullen nemen. Veilingen De veilingen zullen vanaf september 20210 weer op de gebruikelijke manier plaats vinden: eerst in de ledenbijeenkomst en de niet-verkochte kavels via de site.

Toekomst filatelie

Tijdens de Winterstamps, een tentoonstelling die begin 2020 is gehouden, is de toekomst van de filatelie in een aantal lezingen / presentaties aan de orde geweest. De lezing van Edwin Voerman stelt een aantal belangrijke zaken ter discussie.

Aan de hand van zijn inleiding bieden we de leden de gelegenheid om met elkaar in discussie te gaan over dit onderwerp. Op grond van deze discussie wil het bestuur komen met een toekomstplan voor de eigen vereniging.

De inleiding van Edwin Voerman vindt u hier.

U kunt een reactie op deze notitie plaatsen door aan het eind van de pagina (direct na de reacties op dit bericht) een nieuwe reactie te geven.
Om te voorkomen dat er ongewenste informatie (zoals spam) wordt geplaatst, worden de reacties pas zichtbaar nadat de webbeheerder toestemming heeft gegeven. Alle serieuze reacties worden toegelaten.