Bestuur en contact

Stadhuis - 5Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Bart Belonje, voorzitter
Co van der Horst, penningmeester en
             redacteur Gouda Post
Wouter J. den Ouden, secretaris
Elly Jansen – Binee, ledenadministratie

Voor vragen over de vereniging kunt u telefonisch contact opnemen met de secretaris (0182) abonneenummer 581847 of schriftelijk via het contactformulier.