Veiling

Stadhuis - 6Via deze site worden de kavels geveild, die tijdens de voorafgaande ledenbijeenkomst niet zijn verkocht.
Het proces verloopt hetzelfde als bij de veilingen tijdens de ledenbijeenkomsten. De bieder heeft een bod gedaan; anderen kunnen een hoger bod uitbrengen. De eerste bieder zal opnieuw een bod moeten uitbrengen, als hij de betreffende zegel wil hebben. Enzovoorts tot aan de sluitingstijd van de veiling. Het is niet zinvol over een eigen bod heen te gaan. Wanneer een bieder een bod uitbrengt ruim boven de dan geldende prijs, is deze gehouden aan dit hogere bod. Er is niet de mogelijkheid een “autobod” uit te brengen.
De koper betaalt naast het geboden bedrag 10% aan de Vereniging, afgerond op € 0,05 naar boven. Dit zijn dezelfde voorwaarden als op de veiling tijdens de ledenbijeenkomsten. Er worden geen cataloguswaarden meer getoond; deze zijn te vinden in de catalogus van de NVPH of in de veilinglijst in de “Gouda Post”.

Als u het kavel beter wilt bekijken, klikt u op het betreffende plaatje. Als u mee wilt bieden, klikt u op “bied nu”. Voor het uitbrengen van uw bod wordt u gevraagd in te loggen, als dat nog niet is gebeurd.

Deze veiling is alleen voor leden van de Vereniging van Postzegelverzamelaars “Gouda”. Leden krijgen na invullen van het aanvraagformulier de toegangscodes via de mail toegezonden.

Er wordt naar gestreefd dat de veiling uiterlijk de woensdag na de ledenbijeenkomsten online staat. Gedurende één week kan op de betreffende kavels worden geboden; daarna zijn geen kavels zichtbaar. In mei en december worden doorgaans wilde veilingen gehouden. Gezien de aard van het aangeboden materiaal is het niet mogelijk deze via de site te veilen.

Om een bod uit te brengen moet een getal worden ingevuld. Dit getal moet in de Angelsaksische notatie worden ingevoerd, dus een punt in plaats van een komma tussen euro’s en centen. Alleen het getal, geen woorden of aanduidingen zoals euro of €. Dus ‘10.00’ ;  geen ‘€10,00’ , ‘10,00’ of ’10 euro’.

  • Product
   • Huidige biedingen
   • Biedingen geplaatst
   • Eindigt over