Thema’s

De Vereniging van Postzegelverzamelaars “Gouda” is zoals de naam al doet vermoeden gevestigd in Gouda.

Op filatelistisch gebied heeft de stad ook een aantal bijzonderheden te bieden. In een tweetal presentaties heeft Willem Hogendoorn (Vereniging van Postzegelverzamelaars Leiden) een aantal van deze bijzonderheden belicht. Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan heeft hij toestemming gegeven deze presentaties ook op deze site te plaatsen.

De eerste presentatie gaat over afbeeldingen van Goudse gebouwen op postzegels.

De tweede presentatie gaat over personen, organisaties en filatelie, die met Gouda verbonden zijn.