Lid worden?

Stadhuis - 6Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor personen.
Het lidmaatschap kost € 45,00 per jaar. Voor de jeugd wordt een lager bedrag gerekend.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,25.

Als u lid wilt worden, kunt u dit formulier geheel invullen en versturen. De gegevens die u hierbij invult, zullen gebruikt worden op de manier zoals in het privacyreglement beschreven.