Activiteiten

Mooi Nederland 2007De vereniging wil contacten tussen postzegelverzamelaars versterken door het uitwisselen van kennis en ervaring, door het ruilen/verkopen van postzegels of postwaardestukken.

 • Maandelijkse ledenbijeenkomsten

  In principe is er elke laatste maandag van de maand (behalve de zomermaanden) een ledenbijeenkomst in De Oostpoort, Aderpolderweg, Gouda. Als deze bijeenkomst op een feestdag valt, wordt met de datum geschoven. De agenda geeft een actueel overzicht.
  Stadhuis - 4Deze ledenbijeenkomsten beginnen om 19.00 uur. Het eerste uur wordt gebruikt voor onderling contact, ruilen/verkopen van postzegels etc.
  Om 20.00 uur begint een formeler deel, waarin plaats is voor een veiling van postwaardestukken en een loterij. De leden krijgen ook de mogelijkheid interessante zaken te presenteren, zoals een (prijswinnende) inbreng in een tentoonstelling, interessante bevindingen rond een poststuk of een deel van hun verzameling.

  De eerstvolgende ledenbijeenkomst is:

  • ma
   29
   jan
   2018
   17:00

   20:00 u Ledenvergadering met veiling.

   De heer Belonje zal een presentatie van de KNBF laten zien. Het thema is opkomst en ondergang van het Nationaal Socialisme.

    

    

  • ma
   26
   feb
   2018
   17:00

   20:00 u Ledenvergadering met veiling.

   De heer Den Ouden zal op basis van een presentatie van de KNBF ingaan op bevrijding en bezetting.

    

  • ma
   26
   mrt
   2018
   17:00

   20:00 u Ledenvergadering met veiling. Deze vergadering is de Algemene Ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de begroting voor 2018 wordt vastgesteld.

    

    

    

  • ma
   30
   apr
   2018
   17:00

   20:00 u Ledenvergadering met veiling.

   Tijdens deze ledenbijeenkomst zal een filatelistische quiz worden gehouden waarbij  een prijs kan worden gewonnen.

    

    

  • ma
   28
   mei
   2018
   17:00

   20:00 u Ledenvergadering

   Tijdens deze laatste bijeenkomst van het seizoen zal een zogeheten "Wilde veiling" worden gehouden. Tot uiterlijk 19:30 uur kunnen leden kavels inbrengen die dezelfde avond worden geveild.

    

  • ma
   28
   jan
   2019
   17:00

   20:00 u Ledenvergadering

   Tijdens de ledenvergadering zal de heer van der Horst een inleiding houden  over de geschiedenis van de luchtvaart.

    

  • ma
   25
   feb
   2019
   17:00

   20:00 u Ledenvergadering

    

  • ma
   25
   mrt
   2019
   17:00

   20:00 u Ledenvergadering

    

  • ma
   29
   apr
   2019
   17:00

   20:00 u Ledenvergadering

   Vanaf 19:00 u kunnen de aanwezigen onderling materiaal ruilen; circa 20.00 u begint het formele deel van de bijeenkomst.

    

  • ma
   27
   mei
   2019
   17:00

   20:00 u Ledenvergadering

   De laatste ledenbijeenkomst van het seizoen.

   De heer B. Kazimier zal een presentatie verzorgen met als onderwerp de geschiedenis van de Rotterdamse bestelkaarten. Zoals zo vaak blijkt ook dit aspect van de filatelie weer verrassende mogelijkheden te bieden.

   Zoals gebruikelijke zal tijdens deze laatste ledenbijeenkomst van het seizoen een wilde veiling worden gehouden. Leden van de vereniging kunnen tot 19:30 uur kavels inleveren, die nog dezelfde avond zullen worden geveild.

    

  • ma
   30
   sep
   2019
   17:00

   De eerste  ledenbijeenkomst van het seizoen.

   Zoals gebruikelijk is de zaal vanaf 19:00 uur beschikbaar. Leden kunnen onderling ruilen en nieuws uitwisselen/

   Om 20:00 u start de ledenvergadering met daarin een veiling.

    

  • ma
   28
   okt
   2019
   17:00

   Zoals gebruikelijk is de zaal vanaf 19:00 uur beschikbaar. Leden kunnen onderling ruilen en nieuws uitwisselen/

   Om 20:00 u start de ledenvergadering met daarin een veiling.

    

  • ma
   25
   nov
   2019
   17:00

   Zoals gebruikelijk is de zaal vanaf 19:00 uur beschikbaar. Leden kunnen onderling ruilen en nieuws uitwisselen.

   Om 20:00 u start de ledenvergadering met daarin een veiling.

   Na het succes van eerdere keren zal in deze bijeenkomst een filatelistische quiz worden gehouden, samengesteld door de heer C. van der Horst.

    

  • ma
   16
   dec
   2019
   17:00

   20:00 u Ledenvergadering

   De laatste ledenbijeenkomst van het jaar

   Zoals gebruikelijke zal tijdens deze laatste ledenbijeenkomst van het jaar een wilde veiling worden gehouden. Leden van de vereniging kunnen tot 19:30 uur kavels inleveren, die nog dezelfde avond zullen worden geveild.

    

 • Verenigingsblad

  Stadhuis - 3 Gouda PostElke twee maanden (behalve in de zomermaanden) verschijnt het verenigingsblad Gouda Post. Deze wordt aan alle leden toegezonden. Het blad geeft informatie over het ledenbestand en artikelen van leden over hun postzegelverzamelingen.
  Voorbeelden van deze uitgave zijn te vinden op de pagina Gouda Post.

 • Stadhuis - 2 GoudaBeheer en uitgeven van filatelistisch relevante publicaties

  Voor leden van de Vereniging zijn de Michel Catalogus, een UV-lamp en een Signoscoop tegen een kleine vergoeding per week te leen.

 • Goudse glazenLidmaatschap KNBF en abonnement Filatelie

  De leden van de vereniging zijn ook automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten en krijgen maandelijks het tijdschrift Filatelie met nieuws en achtergrondverhalen over nieuwe en oude postzegels.

Als u lid wilt worden van de Vereniging van Postzegelverzamelaars “Gouda”, vindt u verdere  informatie over het lidmaatschap en een inschrijfformulier.