Afbeeldingen van gebouwen in Gouda

Mooi Gouda 2007Gouda heeft sinds 1272 stadsrechten en heeft in de binnenstad een groot aantal historische bezienswaardigheden, waarvan het Stadhuis het bekendste is. De stad staat daarnaast bekend om zijn Goudse kaas,  de fabricage van kaarsen, pijpen en stroopwafels. Filatelistisch is hier veel over terug te vinden.

 De Markt en het Stadhuis

De Markt vormt het middelpunt van de historische binnenstad. In het midden van dit waaiervormige centrale plein bevindt zich het oude stadhuis. Op deze maximumkaart ziet U dat.
WH 1 - 02

Het stadhuis, gebouwd uit natuursteen na de laatste grote stadsbrand tussen 1448 en 1450, is een van de oudste gotische stadhuizen van Nederland. Het stadhuis is aan meerdere kanten opgesierd met oude beelden en reliëfs. Aan de zijkant van het gebouw bevindt zich een klokkenspel van recenter datum dat om het halfuur klinkt en een kort schouwspel laat zien dat het verkrijgen van stadsrechten symboliseert. WH 1 - 03

Het stadhuis komt filatelistisch ook op stempels terug, zoals op het stempel van het Filatelieloket  maar ook op een frankeermachinestempel.

WH 1 - 04

Sinds 1956 wordt er half december  “Gouda bij kaarslicht” gevierd, met het ontsteken van de lichtjes in de eerste kerstboom voor het stadhuis.
WH 1 - 05

De boom wordt nu ieder jaar geschonken door de Noorse zusterstad Kongsberg.  De kaarsenindustrie, waar Gouda ook bekend van is, zien we op een frankeermachinestempel terug.

WH 1 - 06
WH 1 - 07Sint Janskerk

Ten zuiden van de Markt staat de Grote of Sint-Janskerk. Ook op een oude briefkaart zien we deze kerk terug. WH 1 - 08Het gebouw is met 123 meter het langste kerkgebouw van Nederland en is vooral bekend vanwege de gebrandschilderde ramen, ook wel bekend als de “Goudse Glazen”. De gotische kruiskerk behoort tot de Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten. Er zijn twee maal Nederlandse postzegels gewijd aan de Goudse glazen, namelijk in 1931 en in 1979.
WH 1 - 09De postzegels uit 1931  hadden een toeslag ten bate van het Fonds tot Herstel van de Goudse Glazen. De postzegels bevatten foto’s van de St.Janskerk. In de medaillons is het bewerken van een glas-in-loodraam afgebeeld. De postzegels uit 1979 waren zomerzegels met eveneens een toeslag en toonden fragmenten van de ramen. Op de zegel van 55+20ct staat “Maria” uit Glas nr 12 “De Geboorte van Christus” .
WH 1 - 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de zegel van 75+25ct staat Willem van Oranje uit Glas nr 25 “Het ontzet van Leiden”.
WH 1 - 11

WH 1 - 12De Kaaswaag

Eveneens op de Markt staat de 17e-eeuwse Waag, ook wel kaaswaag genoemd. Dit bouwwerk werd gebouwd in 1668 naar een ontwerp van architect Pieter Post en had lange tijd een belangrijke functie als weegplaats voor kazen. Vroeger zat de VVV in deze kaaswaag, momenteel huisvest het gebouw het Kaas- en Ambachtenmuseum. Dat Gouda een “kaasstad” is, zien we op de maximumkaart en op de briefkaart uit België.WH 1 - 13WH 1 - 14

En op dit poststempel  wordt reclame gemaakt voor de volvette Gouda kaas op de markt in Bodegraven.
WH 1 - 15

 WH 1 - 16Vrouwetoren

Onze-Lieve-Vrouwtoren of Vrouwetoren is het restant van de afgebroken Onze-Lieve-Vrouwekapel op de hoek van de Nieuwehaven en de Vrouwesteeg. De kapel deed dienst als armenschool voor meisjes, zij kregen kosteloos les in lezen en godsdienst. Na de hervorming werd de kapel gebruikt voor de erediensten van de protestanten, voordat zij gebruik gingen maken van de Sint-Janskerk. De banken werden in 1574 overgebracht naar de Sint-Janskerk. De kapel werd daarna afgebroken, maar de toren is blijven staan.

WH 1 - 17Molen ’t Slot

De molen ’t Slot is een korenmolen gelegen aan de Punt  in Gouda. De molen is in 1832 gebouwd als vervanging van een eerdere achtkante stellingmolen die in 1831 door brand werd verwoest. Het is de derde molen op de plaats waar het kasteel van de Heeren van Ter Gouw ooit stond. De eerste molen op die plaats dateerde van 1581. Sinds 1962 is de gemeente Gouda eigenaar van de molen. Van 2003 tot 2005 is ‘t Slot gerestaureerd. In ‘t Slot bevinden zich twee windgedreven koppels maalstenen en twee elektrisch aangedreven koppels. De molen is op afspraak te bezichtigen.

WH 1 - 18Admiraalshuis

Het Admiraalshuis  is een monumentaal grachtenpand aan de Turfmarkt. Dit huis werd in 1667 gekocht door admiraal Jan den Haen van de beloning van 10.000 Engelse ponden, die hij had gekregen voor zijn verovering van de Great Charity bij de Slag bij Lowestoft tijdens de Tweede Engelse Oorlog. Later woonde vice-admiraal Roemer Vlacq in deze woning. De laatste liet het pand in 1757 voorzien van rococogevel in natuursteen. Vlacq behoorde tot de rijkste inwoners van Gouda. Hij bewaarde in dit huis zijn uitgebreide verzameling van circa honderd schilderijen. Zijn wijnkelder was de grootste van de stad.

WH 1 - 19Lazaruspoort

Het Lazaruspoortje  is in 1609, waarschijnlijk door de Goudse stadsbeeldhouwer Gregorius Cool, gemaakt als toegangspoort voor het toenmalige leprozenhuis aan de Gouwe.  Een leprozenhuis is een inrichting voor lepralijders, waar zij geïsoleerd werden gehouden van de rest van de bevolking, om te voorkomen dat anderen zouden worden besmet met lepra.
De afbeelding op het poortje toont de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16:19-31). Lazarus vraagt om kruimels te mogen eten die overschieten van de maaltijd van een rijke man. Hij krijgt echter slechts de zorg van honden, die zijn zweren likken. De man en de vrouw ter weerszijden van deze afbeelding zijn leprozen met een lazarusklepper en een aalmoezenschaaltje in hun hand. Daarboven een afbeelding van Lazarus, na zijn dood, in de schoot van Abraham. Lazarus werd de beschermheilige van de melaatsen.
Het poortje werd in 1940 afgebroken vanwege de uitbreiding van het gemeentelijk energiebedrijf. In 1965 werd het herbouwd op de huidige plaats aan Achter de Kerk. Het vormt thans de toegang tot de tuin van het museum het Catharina Gasthuis.
In het tweede deel gaan we nader in op de bekende  Gouwenaars en kijken we naar enige filatelistische bijzonderheden van Gouda.