Ik heb een postzegelverzameling (geërfd) en wil advies over de waarde en verkoop.

De Vereniging van Postzegelverzamelaars “Gouda” heeft een commissie die over deze zaken kan adviseren. Voor leden van de Vereniging en hun erfgenamen is dit advies gratis (afgezien van eventuele reiskosten); van niet-leden kan een vergoeding worden gevraagd.

In het Reglement LIquidatie Verzamelingen wordt de procedure beschreven. Indien u van deze dienst gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met het secretariaat.