Ledenbijeenkomst

De avond begint met informeel contact. Rond 20:00 u begint de  formele ledenbijeenkomst, waarin een veiling wordt gehouden.

Tevens is er een lezing van Nicolaas Bakker (van de aerofilatelistische vereniging “Vliegende Hollander”) over “De Uiver”.